MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı : Alerji Sağlık Hizmetleri Reklam ve Bilgisayar Limited Şirketi

Adres : Küçükbakkalköy Mahallesi, Merdivenköy Yolu Caddesi, CZD Plaza No:12, Ataşehir İstanbul.
Telefon : (216) 709 45 88

Fax: 0216 575 93 66

E-mail : bilgi@alerjisaglik.com.tr
1.2 -ALICI
Adı/soyadı/Ünvanı : [fatura-kullanici-adi]
TC Kimlik : [tc-no]
Adresi : [fatura-adresi]
Telefon : [telefon-no]
E-mail : [e-posta-adresi]

MADDE 2- KONU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICInın SATICIya ait https://www.molekuleralerjitesti.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

[sepet-tutar]

Gönderim: Ücretsiz gönderim

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Teslimat Adresi : [fatura-adresi]
Teslim Edilecek Kişi : [fatura-kullanici-adi]
Fatura Adresi : [fatura-adresi]
Kargo Ücreti : 0,00 TL
Teslimat, kargo firması aracılığı ile SATICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti : 0,00 TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICInın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya https://www.molekuleralerjitesti.com alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICIya yansıtmayabilir. ALICI’nın SATICI’ya kargo gönderi ücreti ALICI’ya aittir.  Alıcı alınan kan örneğini SATICI’ya7 gün içinde ulaştıramaz ise testin güvenliği sorun oluşturacağı için sorumluluk ALICI’ya aittir. Kan alımı ile SATICI2ya kanın ulaşması 7 günden uzun süre geçmesi halinde SATICI testi çalışmayıp ücreti iade etme hakkı mevcuttur. Kargo veya başka nedenlerden dolayı gecikme durumundan SATICI sorumlu tutulamaz

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICIya ait https://www.molekuleralerjitesti.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün(lerin) https://www.molekuleralerjitesti.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICIya ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICInın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde(lerinde) işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ücretin ödenmesiyle ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICIyı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 ( on dört ) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.3- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün(ler), ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 4.4- SATICI, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün(lerin) teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICIya aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe(lerde) kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü(leri) kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.
4.5- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICIya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICIdan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7- ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin herhangi bir Bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden hesaba yatırma şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICIya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICInın bilgi@alerjisaglik.com.tr adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört)gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.9- ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir.

4.10- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICInın adresi SATICInın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICInın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICInın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.11- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICIya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICIya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICInın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
4.12- ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13- SATICI sipariş vermek için kullanılan https://www.molekuleralerjitesti.com alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICIya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.13-ALICI tetkik sonucunun verilerini isim vermeden çalışma verilerinde kullanılmasını peşinen kabul eder. SATICI ALICININ kanını genetik amaçlı kullanmayacağını sadece alerji açısından kullanacağını ve verileri de bu amaçla kullanacağını kabul eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 7 (yedi ) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünün(lerin) kullanılmamış olması kaydıyla SATICIya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICIya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün(lerin) bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICIya iade edecektir. İADE işleminin gerçekleşebilmesi için ürünün kullanılmamış olması ve tüm parçalarının eksik olması ve kesilmiş faturasının iade edilmesiyle ile yapılabilir. Bunun haricinde iade yapılamayacağını ALICI peşinen kabul eder. .

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Tesliminden sonra kutu içindeki ürünlerin kullanılması veya kullanılmaz halde olması halinde cayma hakkı kullanılamaz.

b) Ürünün tesliminden sonra kan alınıp kanın gönderilmesi ve testin yapılması gerçekleşmesi halinde cayma hali kullanılmaz.

c) Ürünün tesliminden sonra test sonucunun çıkmasından sonra test sonucundan memnun kalınmaması nedeniyle cayma hakkı kullanılamaz.

d) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

a) Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli https://www.molekuleralerjitesti.com web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

b) Testte kullanılan özütlerin standartları değişkenlik gösterebildiği için sonuçların hekim tarafından test yapılan kişinin kliniği ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Doktor değerlendirmesi olmadan tek başına test sonucu ile hareket edilmesi doğru değildir. Doktor değerlendirmesi olmadan sadece test sonucuyla hareket edilmesiyle oluşacak sorunlardan satıcı sorumlu değildir.

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER

18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICIdan alış-veriş yapamaz.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICInın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
SATICI
Alerji Sağlık Hizmetleri Reklam ve Bilgisayar Limited Şirketi
ALICI

[fatura-kullanici-adi]

Tarih : [tarih]

English
1
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba 👋 Size yardımcı olabilir miyiz?