Buğday Alerjisinde Moleküler Alerji Testi

Buğday Alerjisinde Moleküler Alerji Testi, Buğday Alerjisinde Moleküler Alerji Testi

Buğday alerjisinde moleküler alerji testi ile buğday proteini bileşenleri ayrı ayrı değerlendirilerek buğday alerjisi teşhisinde bize ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Bu makalemizde buğday alerjisinde moleküler alerji testi konusunu ayrıntılı olarak yazdık. 

Buğday Alerjisinde Alerji Testlerindeki Sorunlar

Tam buğday ekstraktına kanda IgE ölçümü, teşhislerde düşük özgüllük ile güvenilir olmayan sonuçlar vermektedir. Gliadin, glutenin ve alfa amilaz inhibitörleri gibi iyi karakterize edilmiş birkaç alerjenik molekül vardır. Buğday bileşenlerine duyarlılık, hastalık belirtileriyle önemli ölçüde örtüşmektedir.

Buğdaya özgü IgE, gerçek gıda alerjisi olmayan her yaştaki atopik çocuklar arasında sıklıkla görülebilmektedir.  Çim poleni alerjisi olan hastaların% 65’inde buğday ekstrelerinde yanlış pozitif IgE test sonuçları vardır. Bazı alerjenler, göreceli çözünmezlikleri nedeniyle tam buğday özü bazlı testlerde yetersiz temsil edilmektedir.

Buğday Proteinleri

Buğday proteinleri geniş bir şekilde suda çözünür albüminler, tuzda çözünür globülinler ve sulu alkollerde çözünür gliadinler ve gluteninler dahil çözünmeyen prolaminlere ayrılmıştır.

Gliadinler ve gluteninler, buğday tanesindeki ana depolama proteinleri olup, buğday ununu pişirme için uygun hale getirir. Bu fraksiyonların her biri, klinik semptomlarla ilişkili alerjenik proteinler içerir, ancak henüz, majör ve minör buğday alerjenlerinin konsensüs tanımı yoktur.

Buğday Alerjenleri

Dünya Sağlık Örgütü / Uluslararası İmmünolojik Dernekler Birliği Allergen İsimlendirme Alt Komitesi’nde 27 buğday alerjeni listelenmiştir. Buğday (Triticum aestivum) alerjen sayıları Tri a 12 (profilin) ​​ile başlar ve Tri a 45 (Uzama faktörü 1) ile biter.

Buğdayın en iyi karakterize edilen tek bileşeni omega-5-gliadin dir. Omega-5-gliadin buğdaya bağlı egzersizin tetiklediği anafilaksi (wheat dependent, exercise-induced anaphylaxis, WDEIA), Tip I reaksiyon, atopik egzama semptomları olan erken çocukluk buğday alerjisi, fırıncının astımı/alerjisi ìçin önemli bir alerjendir.

blank

Buğday ile arpa ve çavdar alerjenleri çapraz reaksiyon yapar.

Buğday Bileşenleri Alerjenleri

AlerjenBiyokimyasal İsimIsı Stabilitesi
Tri a 12ProfilinDüşük
Tri a 14Non-spesifik lipid transfer proteinYüksek
Tri a 15Monomerik alfa amilaz inhibitör 0.29Yüksek
Tri a 18Aglutinin isolectin 1
Tri a 19Omega 5 gliadin, seed storage proteinYüksek
Tri a 20Gama gliadin
Tri a 21Alfa beta gliadinDüşük
Tri a 25Thioredoxin
Tri a 26Yüksek molekül ağırlıklı glutenin
Tri a 27Thiol reduktaz homolog
Tri a 28Dimerik alfa amilaz inhibitör 0.19Yüksek
Tri a 29Tetramerik alfa amilaz inhibitör CM1/CM2Yüksek
Tri a 30Tetramerik alfa amilaz inhibitör CM3Yüksek
Tri a 31Triofosfat izomeraz
Tri a 321-cys perxiredoksin
Tri a 33Serpin
Tri a 34Gliseraldehid 3 fofat dehidrojenaz
Tri a 35Dehidrin
Tri a 36Düşük molekül ağırlıklı glutenin GluB3-23
Tri a 37Alfa puruthioninYüksek
Tri a 39Serin proteas inh like protein

Buğday Bileşenlerinin Klinik Önemi

AlerjenAlerjeniteRisk FaktörüKlinik cevap oranı
Tri a 12ProfilinBüğday inhalasyonu
Tri a 14Non spesifik lipid transfer proteinÇimen polenleriyle çapraz reaksiyon yapmazDoku transglutaminazı aktivasyonuyla alerjenitesi artarEgzersize bağlı buğday alerjisi ve bazen besin alerjisinde önemli
Tri a 15Monomerik alfa amilaz inhibitör
Tri a 18Aglutinin isolectin 1çocukluk çağı gıda alerjileri, atopik egzama ve buğday maruziyeti için genel atopik risk artışıesas olarak fırıncı astımı olan hastalar tarafından tanınıyor mu?
Tri a 19Omega 5 gliadinBuğday alerjisi olan hastaların %50-70 içocukluk çağı gıda alerjileri, atopik egzama ve buğday maruziyeti için genel atopik risk artışıCiddiyet ve persistans için %80 den fazla belirleyici
Tri a 20Gama gliadinBuğday alerjisi olan hastaların %50-70 içocukluk çağı gıda alerjileri, atopik egzama ve buğday maruziyeti için genel atopik risk artışıEn iyi ciddiyet markarı
Tri a 21Alfa beta gliadinBuğday alerjisi olan hastaların %50 si%50
Tri a 25ThioredoxinÇimenle çapraz reaksiyonBuğday inhalasyonu
Tri a 26Yüksek moleküler ağırlıklı gluteninCiddi buğday alerjisi olanların %50-70 i
Tri a 27Thiol redüktaz homologBaker alerjisinde sıklıkla pozitifBesin alerjisinde önemsiz
Tri a 28Dimerik alfa amilaz inhSensivite ve spesivitesi yüsek
Tri a 29Tetramerik alfa amilaz inh (CM1/CM2)Besin alerjisi olanların %37 si
Tri a 30Tetramerik alfa amilaz inhBaker astımı için yüksek spesifite
Tri a 31Tripsephosfat izomeraz
Tri a 321 cys peroxiredoxin?Un inhalasonuBakers astımlı hastalarda tanımlanmış
Tri a 33SerpinUn inhalasonuBakers astımlı hastalarda tanımlanmış
Tri a 34Gliseraldehid 3 fosfat dehidrojenazDüşükBakers astımlı hastalarda nadiren tanımlanmış
Tri a 35DehidrinUn inhalasonuBakers astımlı hastalarda tanımlanmış
Tri a 36Düşük molekül ağırlıklı gluteninBuğday alerjisi olanların %60-80i
Tri a 37Alfa purothioninBesin alerjisi oanların %16 sıBsin alerjisinde ciddiyet markırı

Buğday Alerjisine Neden Olabilen Bileşenler

Alerjik bireyler, buğday alımından sonra dakikalar ila 1-2 saat içinde semptomlar geliştirir. Semptomlar ürtiker, anjiyoödem, eritem, kaşıntı, kusma, karın ağrısı, kalıcı öksürük, kısık ses, hırıltı, stridor, solunum sıkıntısı, burun tıkanıklığı ve en şiddetli durumda anafilaksiyi içerir.

Bunlar ayrıca atopik dermatitin kötüleşmesini ve mide ağrısı ve ishal veya gevşek dışkı gibi gastrointestinal semptomları içeren gecikmiş tip semptomlarla da ilişkili olabilir. Genellikle stabil buğday alerjenlerine

-Omega-5-gliadin (Tri a 19)

-LTP (Tri a 14): Çimenlerle çapraz reaksiyon yapmaz

-HMW glutenin Tri a 26

-LMW glutenin (Tri a 36)

-Alfa-amilaz inhibitörü (Tri a 15, 28, 29)

-Gama Gliadin (Tri a 20)

-alfa, beta gliadin (Tri a 21)

muhtemelen erken atopik bebeklerde erken gastro-intestinal veya kutanöz duyarlılaşma, en tipik IgE aracılı buğday alerjisinin temelidir, okul çağına kadar ve nadir durumlarda yetişkinliğe kadar uzanır.

Buğdaya bağımlı, egzersizin tetiklediği anafilaksi

Genç ve yetişkinlerde görülür. Buğday alımından sonra şiddetli semptomların ortaya çıkması ve ardından tipik olarak genç yetişkinler ve yetişkin bireyler arasında fiziksel egzersiz anlamına gelir. Semptomlar genel ürtikerden şiddetli anafilaktik reaksiyona kadar değişir.

Omega-5-gliadine (Tri a 19) duyarlılık, hastalığın en spesifik belirtecidir, ancak hastalar aynı zamanda bir dizi başka buğday alerjenine (NS LTP (Tri a 14) de duyarlıdır. Bu, yaygın bir buğday allerji biçimi olmasa da önemlidir.

Fırıncının alerjisi veya astımı

Fırıncının alerjisi veya astımı, buğday ununun solunmasından gelir. İnhalan tip 1 alerjidir

Şu anda, en hassas ancak düşük özgüllüğe sahip test tam buğday unu (tüm alerjenler dahil) ile test yapılmasıdır. Testin özgüllüğü, bileşene özgü analizler ile geliştirilebilir

Sorumlu bileşenler: Tri a 15, 21, 27,28,29,30,32,33,39

Kozmetik kullanımı ve bazen de gıda alerjisi ile birlikte temas ürtikeri

Cilde lokal kozmetiklerin kullanılmasıyla gelişir. Yüz sabunlarında hidrolize gluten olabilir. Buğdayın hidrolizi, kozmetikteki çözünürlüğünün üstesinden gelmek için gerçekleştirilir ve hidrolize buğday proteinine (HWP) maruz kalmak, deamide gluten içeren yiyecekleri tüketirken temas ürtikerine hatta anafilaksiye neden olabilir. Sorumlu alerjen hidrolize buğday proteini/gluten’dir.

Krem ve sabun uygulmasından sonra ürtiker gelişir. Tip 1 alerjiyle olur

Özetleyecek Olursak

  • Alerji deri testi ve kanda spesifik IgE ile buğday alerjisi teşhisi koymak hassasiyetin düşük olması nedeniyle zordur. 
  • Tip 1 alerjiye bağlı buğday alerjisine neden olan buğday bileşenleri Tri a 14, 15, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 36) 
  • Buğdaya bağlı egzersizin tetiklediği alerjiye neden olan buğday bileşenleri: Tri a 14 ve Tri a 19
  • Fırıncı alerjisi veya astımında sorumlu buğday bileşenleri: Tri a 15, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 39’dur. 
  • Moleküler alerji testi ile daha doğru teşhis koymak mümkün olabilmektedir.

Görüşler

Call Now Button
English