Yer Fıstığı Alerjisinde Moleküler Alerji Testi

Yer fıstığı sıklıkla tükttiğimiz baklagil ailesinden bir besindir. Yer fıstığı alerjisi alerjik şoka neden olabilen önemli bir besin alerjisi nedenidir. Yer fıstığı alerjisinde moleküler alerji testi bize oluşabilecek klinik belirtiler hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Yer Fıstığı

Yer fıstığı (Arachis hypogaea) baklagil ailesine (Leguminosae) aittir. Yer fıstığı en çok Çin’de yetiştirilir, bunu Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri takip eder. Birçok farklı çeşit bilinmektedir. Yer fıstığı, gıda kaynaklı anafilaksinin yaygın bir tetikleyicisidir.

Avrupa veya ABD gibi dünyanın birçok yerinde yer fıstığı öncelikle kavrulmuş biçimde tüketilir. Bütün fıstık, fıstık ezmesi, fıstık döndürme veya birçok üründe bir bileşen olarak yenebilirler. Fıstık kabuğuyla kavrulur ve bu şekilde satılabilir veya kabuklu, ağartılmış, fırında kuru veya yağda kavrulmuş ve fıstık ezmesi üretimi veya yer fıstığı döndürülerek püskürtülecek şekilde öğütülür. Dünyanın Asya ve Afrika gibi diğer bölgelerinde, çiğ yer fıstığı daha çok yemek malzemesi olarak kullanılır. 

Yer Fıstığı Alerjisi

Yer fıstığında bulunan proteinlere karşı immünolojik mekanizmalarla oluşan reaksiyon sonrası dilde, dudakta şişme, kurdeşen, egzama, astım, alerjik rinit belirtileri, bebeklerde kakada mukus, kakada kan, kabızlık, tedaviye dirençli pişik gibi belirtilerle kendini gösteren duruma denilir. Yer fıstığı alerjisine neden olabilecek yer fıstığı proteininde yaklaşık 17 adet alerjen vardır.

Fıstık alerjenleri ciddi gıda alerjik reaksiyonlarına neden olabilir. Depolama proteinlerine (Ara h 2, Ara 1, 3 ve 6) IgE duyarlılıkları ciddi alerjik reaksiyonlarla ilişkili olanlardır. Bölgesel polen veya alerjen maruziyetine bağlı olarak, ergenlerde ve yetişkinlerde polenlere bağlı çapraz reaksiyonlara bağlı olarak şiddetli reaksiyonlara nadiren neden olabilir

Major ve Minör Alerjenler

Birçoğunun koruyucu fonksiyonları vardır veya tohum depolama proteinleridir. Yer fıstığı alerjenleri, baklagil ailelerinin farklı üyeleri arasında aynı zamanda ağaç fıstığı gibi diğer bitkisel gıdalar arasında immünokimyasal IgE aracılı çapraz reaksiyonlara yol açan çeşitli protein ailelerine aittir

Avustralya’da yapılan bir çalışmada, egzamalı bebeklerin fıstık alerjisi geliştirme eğiliminin egzaması olmayan bebeklere göre 11 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir.

Çocuklarda fistic alerjisi sıklığı %0.5 ile 11 arasında olduğu bildirilmektedir.

Yer fıstığı içindeki moleküllere alerji gelişmesi bölgeye göre farklılıklar gösterebilmektedir. Klinik açıdan anlamlı fıstık alerjisi olan hastalarda, ABD ve orta ve kuzey Avrupa’daki fıstık alerjisi olan çocukların ve ergenlerin% 76-96’sının Arah 2 ve Ara h 6’ya özgü IgE’ye sahip olduğu, İspanya’da bu oranın sadece% 42 olduğu gösterilmiştir.

Ara h 1 için duyarlılık oranları% 63 ile% 80 arasında ve Ara h3 için biraz daha düşükken Ara h 7 için oran sadece% 43’tür.

Ara h 9 özellikle Akdeniz ülkelerinde ikincil bir gıda alerjeni olarak kabul edilir. Bu ikincil duyarlılaşma / çapraz reaksiyon muhtemelen diğer nsLTP’lerden kaynaklanmaktadır (örneğin, şeftali içindeki Pru p3).

Bet v 1-homolog PR-10 proteini Ara h 8, Profililin Ara h 5 ve glikoproteinlere (CCD) duyarlılıklar genellikle polen alerjenlerine çapraz reaksiyonlardan kaynaklanır.

Duyarlılık oranları bölgesel polen maruziyetine ve aynı zamanda yeme alışkanlıklarına bağlı olarak değişir.

Ara h 10/11 ve Ara h 14/15’e duyarlılık yaygınlığı bilinmemektedir ve muhtemelen az sayıda yer fıstığı alerjik hastasını etkilemektedir.

Oleosinin sulu fıstık ekstraktlarında yeterince temsil edilmemesi veya bulunmaması, etkilenen hastaların tanımlanmasını engelleyen tanısal bir boşluğu temsil eder

Yer Fıstığının Kavrulması Alerjinetiyi Azaltır mı?

Yer fıstığı % 24-29 arasında yüksek bir protein içeriğine sahiptir ve çeşitli alerjenler içerir. Fıstıkların işlenmesi alerjenlikleri açısından önemli gibi görünmektedir, çünkü yüksek sıcaklıklarda kavurma muhtemelen Ara h 1 ve 2’in alerjenisitesini artırabilecek kompakt globüler protein bileşenlerinin oluşumunu artırabilir. Ek olarak yer fıstığı yağı yaygın olarak kullanılır ve rafine edilmemiş formunda alerjik reaksiyonları tetiklemek için yeterli miktarda alerjen bulunabilir.

Ara h 8 ve Ara h 5 duyarlılığı olanlar genellikle çapraz reaksiyona bağlıdır ve ısıya duyarlıdır. Bu moleküllere duyarlı olanlarda kavrulmuş yer fıstığı hafifi ağız içinde ve etrafında beliirtiler verebilir.

YER FISTIĞI MOLEKÜLLERİNİN KLİNİK İLİŞKİ, TEŞHİS VE TEDAVİDEKİ YERİ

 Farklı senaryolar, ilgili yer fıstığı proteinlerinin farklı maruz kalma yollarına ve fizikokimyasal özelliklerine bağlı olarak duyarlılıklara ve potansiyel klinik semptomlara neden olabilir:

Ciddi Sistemik Reaksiyon Geliştirebilir

alerjenlerine (Ara h 1,2,3,6,7) erken cilt duyarlılığı mevcuttur ve fistik ürünü alımından sonra ciddi reaksiyonlar gelişebilmektedir.

Hastalar sıklıkla deri (örn. Ürtiker), gastrointestinal sistem (örn. Kusma), solunum sistemi (örn. Hırıltılı solunum) ve / veya kardiyovasküler sistem (örn. Kan basıncında düşüş) içeren acil tip semptomlarla reaksiyona girer. Bu tehlike muhtemelen alerjenlerin yüksek stabilitesine ve toplam protein içeriğinin yüksek oranına bağlıdır.

Çapraz Reaksiyona Bağlı Hafif Reaksiyonlar

-Bet v 1-homolog PR-10 proteini Ara h 8, profilin Ara h 5 ve glikoproteinlere (CCD) duyarlılıklara genellikle polen alerjenlerine çapraz reaksiyonlar neden olur. Huş ağaçları, Ara h 8’e çapraz reaksiyonlar bakımından Avrupa’da önemli bir kuzey-güney gradyanından sorumludur; çimen polenine maruz kalmanın daha yüksek olduğu bölgelerde, Ara h5’e karşı çapraz reaktif IgE’nin artması ve CCD içeren yerfıstığı özütleri beklenebilir. İlgili proteinler, ısı ve sindirim için büyük ölçüde kararsızdır. Yer fıstığı genellikle çiğ tüketilmediğinden, kavrulmuş veya pişirildiğinden, sadece hafif ve ağırlıklı olarak orofaringeal semptomlar gelişir.

Çapraz Reaksiyona Bağlı Ciddi Reaksiyonlar

-Ara h 9 özellikle Akdeniz ülkelerinde ikincil bir gıda alerjeni olarak kabul edilir. Bu ikincil duyarlılaşma / çapraz reaksiyon muhtemelen diğer nsLTP’lerden kaynaklanmaktadır (örneğin, şeftali içindeki Pru p3). Ara h 9 ısıya ve sindirim stabilitesine sahip olduğundan, etkilenen hastalar sistemik semptomlar geliştirebilir .

Sonuç olarak

-Yer fıstığı alerjisi ciddiyeti alerjik moleküllere göre farklılıklar göstermektedir

-Yer fıstığı alerjisi huş ağacı ve çimen alerjilerinde çapraz reaksiyona bağlı gelişebilir ve genellikle hafif belirtiler gösterir

-Bazen çağraz reaksiyona bağlı yer fıstığı alerjisi ciddi reaksiyonlara neden olabilir ve bu çapraz reaksiyon genellikle Ara h 9 nsLTP molekülene bağlı gelişmaktedir.

-Yer fıstığı kavrulması Ara h 5 ve 8 moleküllerini etkilerken Ara h 9 ve diğer molekülleri etkilemez hatta alerjinetiyi arırabilmektedir.

 

Leave A Reply

CAPTCHA ImageChange Image

English
1
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba 👋 Size yardımcı olabilir miyiz?